FAQ Search Today's Posts Mark Forums Read
» Video Reviews

» Linux Archive

Linux-archive is a website aiming to archive linux email lists and to make them easily accessible for linux users/developers.


» Sponsor

» Partners

» Sponsor

Go Back   Linux Archive > Ubuntu > Ubuntu User

 
 
LinkBack Thread Tools
 
Old 03-01-2012, 08:54 AM
Webmail dzia?
 
Default Drogi U?ytkowniku Webmail konta

Drogi U?ytkowniku Webmail konta

Komunikat ten jest aktualizowany serwis webmail zespó? centrum
toalla wiadomo?ci abonentów / u?ytkowników poczty internetowej. Jeste?my
do poprawy naszej bazy danych i e-mail centrum ze wzgl?du na
nietypowe dzia?ania zidentyfikowane w naszym systemie pocztowym. my
usuwasz wszystkie nieu?ywane konta poczty internetowej. stworzy? przestrze?
na nowe.

Jeste? zobowi?zany do zweryfikowania konta poczty internetowej przez potwierdzaj?cy
Webmail to?samo?ci. Zapobiegnie to konto z Webmail
zamkni?te podczas tego ?wiczenia.

Aby potwierdzi? swoj? to?samo?? web-mail, nale?y poda? dane
nast?puj?ce;


Nazwa:
Nazwa u?ytkownika / ID:
Has?o:
Data urodzenia:

* Wa?ne *
Prosz? poda? wszystkie informacje i ca?kowicie
Inne powody tosecurity poprawnie, poniewa? mo?emy mie? do
zamkn?? konto temporarily.Yours szczerze Webmail dzia?.
 

Thread Tools
All times are GMT. The time now is 03:37 AM.

VBulletin, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.
Copyright ©2007 - 2008, www.linux-archive.org