FAQ Search Today's Posts Mark Forums Read
» Video Reviews

» Linux Archive

Linux-archive is a website aiming to archive linux email lists and to make them easily accessible for linux users/developers.


» Sponsor

» Partners

» Sponsor

Go Back   Linux Archive > Redhat > Fedora SELinux Support

 
 
LinkBack Thread Tools
 
Old 12-04-2007, 09:01 AM
Aleksander Adamowski
 
Default AW: RHEL5 + strict policy: Unprivileged user cron - "Unauthorized SELinux context"

Daniel J Walsh pisze:

Please update to the U1 policy.

I think you should be able to get this from RHN or you can grab it off of
http://people.redhat.com/dwalsh/SELinux/RHEL5

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.7 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Fedora - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFHVCxErlYvE4MpobMRAhI4AKDNDDa5Nmz0D1hzlneVDM wrCoV6jwCfWCwd
lrYMtBD3xAYpoQ8CFlH8sWM=
=H/J2
-----END PGP SIGNATURE-----

It seems OK now, when I use "crontab -e -u unprivileged_user", the
created crontab file looks like this:


$ ls -lZ /var/spool/cron/unprivileged_user
-rw------- root root rootbject_r:sysadm_cron_spool_t
/var/spool/cron/unprivileged_user


The version I have is:

$ rpm -q selinux-policy-strict
selinux-policy-strict-2.4.6-106.el5_1.3


--
Best Regards,
Aleksander Adamowski
GG#: 274614
ICQ UIN: 19780575
http://olo.org.pl


--
Aleksander Adamowski
Administrator systemów korporacyjnych; Instruktor
Altkom Akademia S.A. http://www.altkom.pl
Warszawa, ul. Chłodna 51

kom. 0-601-318-080


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000120139, NIP 118-00-08-391, Kapitał zakładowy: 1000 000 PLN. Adres rejestrowy Firmy - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejsza wiadomość zawiera informacje zastrzeżone i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa firmy Altkom Akademia S.A.
Ujawnianie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione.
Jeżeli otrzymaliście Państwo niniejszą wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wszelkich kopii niniejszej wiadomości.
This message contains proprietary information and trade secrets of Altkom Akademia S.A. company.
Unauthorized use or disclosure of this information to any third party is prohibited.
If you received this message by mistake, please contact the sender immediately and delete all copies of this message.


--
fedora-selinux-list mailing list
fedora-selinux-list@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-selinux-list
 

Thread Tools




All times are GMT. The time now is 09:38 PM.

VBulletin, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.
Copyright 2007 - 2008, www.linux-archive.org