FAQ Search Today's Posts Mark Forums Read
» Video Reviews

» Linux Archive

Linux-archive is a website aiming to archive linux email lists and to make them easily accessible for linux users/developers.


» Sponsor

» Partners

» Sponsor

Go Back   Linux Archive > Redhat > Fedora Directory

 
 
LinkBack Thread Tools
 
Old 10-07-2008, 03:07 PM
"Łukasz Sobczak"
 
Default adminutil update...

Hi,

I'm writting here first time, so first of all, I'd like to say hello to
everyone .

During updating process of my CenOS 5.2 server, I've encountered
following problem:

[root@nmail ~]$ yum update adminutil
(...)
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package adminutil.x86_64 0:1.1.7-1.fc6 set to be updated
--> Processing Dependency: adminutil = 1.1.5-1 for package:
adminutil-devel
--> Finished Dependency Resolution
Error: Missing Dependency: adminutil = 1.1.5-1 is needed by package
adminutil-devel

Does anyone know what happened to adminutil-devel? There's no
adminutil-devel package in dirsrv's repo (I have checked it with web
browser). So, adminutil-devel is lost: is it bug or feature?

Best regards,
LukaszS.

--
Łukasz Sobczak
Postmaster
Altkom Akademia S.A. http://www.altkom.pl
Warszawa, ul. Chłodna 51Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000120139, NIP 118-00-08-391, Kapitał zakładowy: 1000 000 PLN. Adres rejestrowy Firmy - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejsza wiadomość zawiera informacje zastrzeżone i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa firmy Altkom Akademia S.A.
Ujawnianie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione.
Jeżeli otrzymaliście Państwo niniejszą wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wszelkich kopii niniejszej wiadomości.
This message contains proprietary information and trade secrets of Altkom Akademia S.A. company.
Unauthorized use or disclosure of this information to any third party is prohibited.
If you received this message by mistake, please contact the sender immediately and delete all copies of this message.

--
Fedora-directory-users mailing list
Fedora-directory-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-directory-users
 
Old 10-08-2008, 04:45 PM
Rich Megginson
 
Default adminutil update...

Łukasz Sobczak wrote:

Hi,

I'm writting here first time, so first of all, I'd like to say hello to
everyone .

During updating process of my CenOS 5.2 server, I've encountered
following problem:

[root@nmail ~]$ yum update adminutil
(...)
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package adminutil.x86_64 0:1.1.7-1.fc6 set to be updated
--> Processing Dependency: adminutil = 1.1.5-1 for package:
adminutil-devel
--> Finished Dependency Resolution
Error: Missing Dependency: adminutil = 1.1.5-1 is needed by package
adminutil-devel

Does anyone know what happened to adminutil-devel? There's no
adminutil-devel package in dirsrv's repo (I have checked it with web
browser). So, adminutil-devel is lost: is it bug or feature?


Sorry about that. It is now in the dirsrv repo.

Best regards,
LukaszS.


--
Łukasz Sobczak
Postmaster
Altkom Akademia S.A. http://www.altkom.pl
Warszawa, ul. Chłodna 51
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000120139, NIP 118-00-08-391, Kapitał zakładowy: 1000 000 PLN. Adres rejestrowy Firmy - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejsza wiadomość zawiera informacje zastrzeżone i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa firmy Altkom Akademia S.A.
Ujawnianie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione.
Jeżeli otrzymaliście Państwo niniejszą wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wszelkich kopii niniejszej wiadomości.
This message contains proprietary information and trade secrets of Altkom Akademia S.A. company.
Unauthorized use or disclosure of this information to any third party is prohibited.
If you received this message by mistake, please contact the sender immediately and delete all copies of this message.


--
Fedora-directory-users mailing list
Fedora-directory-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-directory-users
--
Fedora-directory-users mailing list
Fedora-directory-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-directory-users
 

Thread Tools
All times are GMT. The time now is 09:19 AM.

VBulletin, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.
Copyright 2007 - 2008, www.linux-archive.org