Linux Archive

Linux Archive (http://www.linux-archive.org/)
-   EPEL Development (http://www.linux-archive.org/epel-development/)
-   -   (2/2) Broken dependencies in EPEL - 2011-05-29 (http://www.linux-archive.org/epel-development/532039-2-2-broken-dependencies-epel-2011-05-29-a.html)

Fedora EPEL repoclosure 05-29-2011 04:32 AM

(2/2) Broken dependencies in EPEL - 2011-05-29
 
1:libguestfs-1.2.14-4.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires /usr/lib/libiscsi.so.0
1:libguestfs-1.2.14-4.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires /usr/lib/libmagic.so.1
2:koffice-kivio-1.6.3-25.20090306svn.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libpython2.4.so.1.0
389-admin-1.1.16-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libldif60.so
389-admin-1.1.16-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libldap60.so
389-admin-1.1.16-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libprldap60.so
389-admin-1.1.16-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libssldap60.so
389-adminutil-1.1.13-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libldif60.so
389-adminutil-1.1.13-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libprldap60.so
389-adminutil-1.1.13-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libssldap60.so
389-adminutil-1.1.13-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libldap60.so
collectd-4.10.2-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libpython2.4.so.1.0
collectd-nut-4.10.2-1.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires libupsclient.so.0()(64bit)
drupal6-date-2.7-1.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires php >= 0:5.2
drupal6-filefield-6.x.3.9-1.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-image-6.x.1.1-1.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-video-6.x.4.2.beta2-2.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-yubikey-6.x.2.0.beta2-1.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires drupal >= 0:6.0
fawkes-core-0.4.2-2.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libmagic.so.1
fpaste-server-0.1-3.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires django-tracking >= 0:0.2.7
kst-1.3.1-6.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libkjsembed.so.1
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-Special-FLibSYS = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-DAQ-BlockCalc = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-Transport-Serial = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-UI-WebUser = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-DAQ-ModBus = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-UI-VCAEngine = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-ARH-FSArch = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-UI-WebVision = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-DAQ-JavaLikeCalc = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-DB-SQLite = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-DAQ-LogicLevel = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-Special-FLibMath = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-Protocol-HTTP = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-Protocol-SelfSystem = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-UI-WebCfg = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-ARH-DBArch = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-Protocol-UserProtocol = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-Transport-Sockets = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-Transport-SSL = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-Special-FLibComplex1 = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-Special-SystemTests = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-UI-WebCfgd = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-DAQ-Gate = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-DAQ-OpcUa = 0:0.7.0.2-2.el5
openscada-demo-0.7.0.2-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires openscada-DAQ-System = 0:0.7.0.2-2.el5
perl-Getopt-GUI-Long-0.91-5.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires perl(Gtk2)
perl-QWizard-3.15-7.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires perl(Chart::Lines)
perl-QWizard-3.15-7.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires perl(Gtk2)
pki-tps-1.3.1-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libldif60.so
pki-tps-1.3.1-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libprldap60.so
pki-tps-1.3.1-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libssldap60.so
pki-tps-1.3.1-1.el5.i386-fedora-epel-5-x86_64 requires libldap60.so
plowshare-0.9.4-0.6.svn1414.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires tesseract
ristretto-0.0.22-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires libxfce4util.so.4()(64bit)
ristretto-0.0.22-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires libthunar-vfs-1.so.2()(64bit)
ristretto-0.0.22-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires libxfcegui4.so.4()(64bit)
ristretto-0.0.22-2.el5.x86_64-fedora-epel-5-x86_64 requires libexo-0.3.so.0()(64bit)
transifex-0.9.1-1.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires intltool >= 0:0.37.1
wordpress-mu-plugin-add-to-any-0.9.9.2.3-1.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires wordpress-mu
wordpress-mu-plugin-add-to-any-subscribe-0.9.6.4.1-1.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires wordpress-mu
wordpress-mu-plugin-add-to-any-subscribe-0.9.6.4.1-1.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires Excluding Packages in global exclude list
wordpress-mu-plugin-add-to-any-subscribe-0.9.6.4.1-1.el5.noarch-fedora-epel-5-x86_64 requires Finished


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-6-i386:

amavisd-new-2.6.4-2.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires lzop
bodhi-server-0.7.10-1.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires python-turboflot
drupal6-filefield-6.x.3.9-1.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-image-6.x.1.1-1.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-video-6.x.4.2.beta2-2.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-yubikey-6.x.2.0.beta2-1.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires drupal >= 0:6.0
emacs-pure-0.47-1.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires emacs-w3m
fawkes-devenv-0.4.2-3.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires gearbox-devel >= 0:9.11
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-UI-WebUser = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-Special-FLibMath = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-DB-SQLite = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-UI-VCAEngine = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-UI-WebCfgd = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-ARH-FSArch = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-DAQ-BlockCalc = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-DAQ-LogicLevel = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-DAQ-JavaLikeCalc = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-DAQ-ModBus = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-DAQ-Gate = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-Transport-Serial = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-UI-WebCfg = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-Transport-SSL = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-DAQ-OpcUa = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-Transport-Sockets = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-Special-FLibSYS = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-UI-WebVision = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-DAQ-System = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-Protocol-SelfSystem = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-Special-FLibComplex1 = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-Protocol-UserProtocol = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-ARH-DBArch = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-Special-SystemTests = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires openscada-Protocol-HTTP = 0:0.7.0.2-2.el6
pdfshuffler-0.5-1.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires pypoppler
plowshare-0.9.4-0.6.svn1414.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires tesseract
python-carrot-0.10.7-2.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires python-anyjson
ruby-json-gui-1.4.3-3.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires ruby(gtk2)
rubygem-json-gui-1.4.3-3.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires ruby(gtk2)
trytond-calendar-1.8.1-1.el6.noarch-fedora-epel-6-i386 requires python-vobject
uw-imap-2007e-10.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires libc-client = 0:2007e-10.el6
uw-imap-utils-2007e-10.el6.i686-fedora-epel-6-i386 requires libc-client = 0:2007e-10.el6


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-6-ppc64:

amavisd-new-2.6.4-2.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires lzop
bodhi-server-0.7.10-1.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires python-turboflot
drupal6-filefield-6.x.3.9-1.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-image-6.x.1.1-1.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-video-6.x.4.2.beta2-2.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-yubikey-6.x.2.0.beta2-1.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires drupal >= 0:6.0
fawkes-devenv-0.4.2-3.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires urg-devel >= 0:0.8
fawkes-devenv-0.4.2-3.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires gearbox-devel >= 0:9.11
fawkes-devenv-0.4.2-3.el6.ppc64-fedora-epel-6-ppc64 requires gearbox-devel >= 0:9.11
mon-1.2.0-8.el6.ppc64-fedora-epel-6-ppc64 requires perl(Net::Telnet)
pdfshuffler-0.5-1.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires pypoppler
plowshare-0.9.4-0.6.svn1414.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires tesseract
python-carrot-0.10.7-2.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires python-anyjson
rootplot-2.2.1-3.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires root-python
ruby-json-gui-1.4.3-3.el6.ppc64-fedora-epel-6-ppc64 requires ruby(gtk2)
rubygem-json-gui-1.4.3-3.el6.ppc64-fedora-epel-6-ppc64 requires ruby(gtk2)
trytond-calendar-1.8.1-1.el6.noarch-fedora-epel-6-ppc64 requires python-vobject
uw-imap-2007e-10.el6.ppc64-fedora-epel-6-ppc64 requires libc-client = 0:2007e-10.el6
uw-imap-utils-2007e-10.el6.ppc64-fedora-epel-6-ppc64 requires libc-client = 0:2007e-10.el6


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-6-x86_64:

bodhi-server-0.7.10-1.el6.noarch-fedora-epel-6-x86_64 requires python-turboflot
drupal6-filefield-6.x.3.9-1.el6.noarch-fedora-epel-6-x86_64 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-image-6.x.1.1-1.el6.noarch-fedora-epel-6-x86_64 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-video-6.x.4.2.beta2-2.el6.noarch-fedora-epel-6-x86_64 requires drupal >= 0:6.0
drupal6-yubikey-6.x.2.0.beta2-1.el6.noarch-fedora-epel-6-x86_64 requires drupal >= 0:6.0
emacs-pure-0.47-1.el6.noarch-fedora-epel-6-x86_64 requires emacs-w3m
fawkes-devenv-0.4.2-3.el6.noarch-fedora-epel-6-x86_64 requires gearbox-devel >= 0:9.11
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-UI-WebUser = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-Special-FLibMath = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-DB-SQLite = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-UI-VCAEngine = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-UI-WebCfgd = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-ARH-FSArch = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-DAQ-BlockCalc = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-DAQ-LogicLevel = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-DAQ-JavaLikeCalc = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-DAQ-ModBus = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-DAQ-Gate = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-Transport-Serial = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-UI-WebCfg = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-Transport-SSL = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-DAQ-OpcUa = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-Transport-Sockets = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-Special-FLibSYS = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-UI-WebVision = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-DAQ-System = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-Protocol-SelfSystem = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-Special-FLibComplex1 = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-Protocol-UserProtocol = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-ARH-DBArch = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-Special-SystemTests = 0:0.7.0.2-2.el6
openscada-demo-0.7.0.2-2.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires openscada-Protocol-HTTP = 0:0.7.0.2-2.el6
pdfshuffler-0.5-1.el6.noarch-fedora-epel-6-x86_64 requires pypoppler
plowshare-0.9.4-0.6.svn1414.el6.noarch-fedora-epel-6-x86_64 requires tesseract
python-carrot-0.10.7-2.el6.noarch-fedora-epel-6-x86_64 requires python-anyjson
ruby-json-gui-1.4.3-3.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires ruby(gtk2)
rubygem-json-gui-1.4.3-3.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires ruby(gtk2)
trytond-calendar-1.8.1-1.el6.noarch-fedora-epel-6-x86_64 requires python-vobject
uw-imap-2007e-10.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires libc-client = 0:2007e-10.el6
uw-imap-utils-2007e-10.el6.x86_64-fedora-epel-6-x86_64 requires libc-client = 0:2007e-10.el6


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-testing-4-i386:

BackupPC-3.1.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires perl-Time-modules
BackupPC-3.1.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires perl(XML::RSS)
BackupPC-3.1.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires perl(Time::ParseDate)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires perl(Template::Stash)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires perl(Email::Send)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires perl(Email::Address)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires perl(Email::MIME::Modifier)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires perl(Email::MIME)
byobu-3.21-1.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires python26
mediawiki-ParserFunctions-1.1.1-1.20080520svn35130.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires mediawiki >= 0:1.10
mediawiki116-1.16.5-1.el4.i386-fedora-epel-testing-4-i386 requires php-xml
mediawiki116-1.16.5-1.el4.i386-fedora-epel-testing-4-i386 requires php >= 0:5
mediawiki116-1.16.5-1.el4.i386-fedora-epel-testing-4-i386 requires tex(dvips)
mediawiki116-1.16.5-1.el4.i386-fedora-epel-testing-4-i386 requires tex(latex)
postgresql-dbi-link-2.0.0-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires perl-DBI >= 0:1.52
postgresql-pgpoolAdmin-2.2-1.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires php >= 0:4.4.2
postgresql-pgpoolAdmin-2.2-1.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires php-pgsql >= 0:4.4.2
pyicq-t-0.8.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires python-twisted-core
pyicq-t-0.8.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires python-twisted-words
pyicq-t-0.8.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires python-twisted-web
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires python-twisted-core
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires python-nevow
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires python-twisted-web
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires SOAPpy
python-psycopg2-zope-2.0.8-1.el4.i386-fedora-epel-testing-4-i386 requires zope
specto-0.2.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-i386 requires notify-python
tcl-tcludp-1.0.8-1.el4.i386-fedora-epel-testing-4-i386 requires tcl = 0:8.4
tcl-tclvfs-20080503-1.el4.i386-fedora-epel-testing-4-i386 requires tcl = 0:8.4
tcl-tktreectrl-2.2.8-1.el4.1.i386-fedora-epel-testing-4-i386 requires tcl(abi) = 0:8.4
tcl-tktreectrl-2.2.8-1.el4.1.i386-fedora-epel-testing-4-i386 requires Excluding Packages in global exclude list
tcl-tktreectrl-2.2.8-1.el4.1.i386-fedora-epel-testing-4-i386 requires Finished


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-testing-4-ppc:

BackupPC-3.1.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires perl-Time-modules
BackupPC-3.1.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires perl(XML::RSS)
BackupPC-3.1.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires perl(Time::ParseDate)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires perl(Template::Stash)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires perl(Email::Send)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires perl(Email::Address)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires perl(Email::MIME::Modifier)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires perl(Email::MIME)
byobu-3.21-1.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires python26
mediawiki-ParserFunctions-1.1.1-1.20080520svn35130.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires mediawiki >= 0:1.10
mediawiki116-1.16.5-1.el4.ppc-fedora-epel-testing-4-ppc requires php-xml
mediawiki116-1.16.5-1.el4.ppc-fedora-epel-testing-4-ppc requires php >= 0:5
mediawiki116-1.16.5-1.el4.ppc-fedora-epel-testing-4-ppc requires tex(dvips)
mediawiki116-1.16.5-1.el4.ppc-fedora-epel-testing-4-ppc requires tex(latex)
postgresql-dbi-link-2.0.0-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires perl-DBI >= 0:1.52
postgresql-pgpoolAdmin-2.2-1.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires php >= 0:4.4.2
postgresql-pgpoolAdmin-2.2-1.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires php-pgsql >= 0:4.4.2
pyicq-t-0.8.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires python-twisted-core
pyicq-t-0.8.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires python-twisted-words
pyicq-t-0.8.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires python-twisted-web
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires python-twisted-core
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires python-nevow
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires python-twisted-web
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires SOAPpy
python-psycopg2-zope-2.0.8-1.el4.ppc-fedora-epel-testing-4-ppc requires zope
specto-0.2.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-ppc requires notify-python
tcl-tcludp-1.0.8-1.el4.ppc-fedora-epel-testing-4-ppc requires tcl = 0:8.4
tcl-tclvfs-20080503-1.el4.ppc-fedora-epel-testing-4-ppc requires tcl = 0:8.4
tcl-tktreectrl-2.2.8-1.el4.1.ppc-fedora-epel-testing-4-ppc requires tcl(abi) = 0:8.4


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-testing-4-x86_64:

BackupPC-3.1.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires perl-Time-modules
BackupPC-3.1.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires perl(XML::RSS)
BackupPC-3.1.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires perl(Time::ParseDate)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires perl(Template::Stash)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires perl(Email::Send)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires perl(Email::Address)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires perl(Email::MIME::Modifier)
bugzilla-3.2.4-2.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires perl(Email::MIME)
byobu-3.21-1.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires python26
mediawiki-ParserFunctions-1.1.1-1.20080520svn35130.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires mediawiki >= 0:1.10
mediawiki116-1.16.5-1.el4.x86_64-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires php-xml
mediawiki116-1.16.5-1.el4.x86_64-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires php >= 0:5
mediawiki116-1.16.5-1.el4.x86_64-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires tex(dvips)
mediawiki116-1.16.5-1.el4.x86_64-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires tex(latex)
postgresql-dbi-link-2.0.0-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires perl-DBI >= 0:1.52
postgresql-pgpoolAdmin-2.2-1.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires php >= 0:4.4.2
postgresql-pgpoolAdmin-2.2-1.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires php-pgsql >= 0:4.4.2
pyicq-t-0.8.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires python-twisted-core
pyicq-t-0.8.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires python-twisted-words
pyicq-t-0.8.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires python-twisted-web
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires python-twisted-core
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires python-nevow
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires python-twisted-web
python-Coherence-0.2.1-3.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires SOAPpy
python-psycopg2-zope-2.0.8-1.el4.x86_64-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires zope
specto-0.2.0-4.el4.noarch-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires notify-python
tcl-tcludp-1.0.8-1.el4.x86_64-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires tcl = 0:8.4
tcl-tclvfs-20080503-1.el4.x86_64-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires tcl = 0:8.4
tcl-tktreectrl-2.2.8-1.el4.1.x86_64-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires tcl(abi) = 0:8.4
tcl-tktreectrl-2.2.8-1.el4.1.x86_64-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires Excluding Packages in global exclude list
tcl-tktreectrl-2.2.8-1.el4.1.x86_64-fedora-epel-testing-4-x86_64 requires Finished


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-testing-5-i386:

UpTools-8.5.5-1.el5.i386-fedora-epel-testing-5-i386 requires libresolv.so.2(GLIBC_PRIVATE)
emacs-vregs-mode-1.463-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-i386 requires emacs(bin) >= 0:22.1
fop-0.95-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-i386 requires batik >= 0:1.7
fop-0.95-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-i386 requires xml-commons-apis >= 0:1.3.04
gnome-applet-sshmenu-3.15-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-i386 requires ruby(panelapplet2)
gnome-applet-sshmenu-3.15-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-i386 requires ruby(gconf2)
grc-0.70-3.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-i386 requires gnuradio
hellanzb-0.13-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-i386 requires python-twisted
nssbackup-0.2-0.2.rc7.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-i386 requires curlftpfs
rubygem-merb-slices-1.0.15-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-i386 requires rubygem(merb-core)
sbackup-0.10.5-7.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-i386 requires gvfs
sshmenu-3.15-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-i386 requires ruby(gtk2)
tcl-tcludp-1.0.8-1.el5.i386-fedora-epel-testing-5-i386 requires tcl = 0:8.4
tcl-tclvfs-20080503-1.el5.i386-fedora-epel-testing-5-i386 requires tcl = 0:8.4
tcl-tktreectrl-2.2.8-1.el5.1.i386-fedora-epel-testing-5-i386 requires tcl(abi) = 0:8.4


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-testing-5-ppc:

UpTools-8.5.5-1.el5.ppc-fedora-epel-testing-5-ppc requires libresolv.so.2(GLIBC_PRIVATE)
emacs-vregs-mode-1.463-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires emacs(bin) >= 0:22.1
fop-0.95-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires batik >= 0:1.7
fop-0.95-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires java-1.6.0-openjdk
fop-0.95-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires xml-commons-apis >= 0:1.3.04
gnome-applet-sshmenu-3.15-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires ruby(panelapplet2)
gnome-applet-sshmenu-3.15-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires ruby(gconf2)
grc-0.70-3.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires gnuradio
hellanzb-0.13-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires python-twisted
nssbackup-0.2-0.2.rc7.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires curlftpfs
rubygem-merb-slices-1.0.15-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires rubygem(merb-core)
sbackup-0.10.5-7.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires gvfs
sshmenu-3.15-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-ppc requires ruby(gtk2)
tcl-tcludp-1.0.8-1.el5.ppc-fedora-epel-testing-5-ppc requires tcl = 0:8.4
tcl-tclvfs-20080503-1.el5.ppc-fedora-epel-testing-5-ppc requires tcl = 0:8.4
tcl-tktreectrl-2.2.8-1.el5.1.ppc-fedora-epel-testing-5-ppc requires tcl(abi) = 0:8.4


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-testing-5-x86_64:

389-ds-base-libs-1.2.9-0.1.a1.el5.i386-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires libldap60.so
389-ds-base-libs-1.2.9-0.1.a1.el5.i386-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires libldif60.so
389-ds-base-libs-1.2.9-0.1.a1.el5.i386-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires libprldap60.so
389-ds-base-libs-1.2.9-0.1.a1.el5.i386-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires libssldap60.so
UpTools-8.5.5-1.el5.i386-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires libresolv.so.2(GLIBC_PRIVATE)
UpTools-8.5.5-1.el5.x86_64-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires libresolv.so.2(GLIBC_PRIVATE)(64bit)
emacs-vregs-mode-1.463-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires emacs(bin) >= 0:22.1
fop-0.95-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires batik >= 0:1.7
fop-0.95-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires xml-commons-apis >= 0:1.3.04
gnome-applet-sshmenu-3.15-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires ruby(panelapplet2)
gnome-applet-sshmenu-3.15-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires ruby(gconf2)
grc-0.70-3.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires gnuradio
hellanzb-0.13-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires python-twisted
nssbackup-0.2-0.2.rc7.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires curlftpfs
rubygem-merb-slices-1.0.15-1.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires rubygem(merb-core)
sbackup-0.10.5-7.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires gvfs
sshmenu-3.15-5.el5.noarch-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires ruby(gtk2)
tcl-tcludp-1.0.8-1.el5.x86_64-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires tcl = 0:8.4
tcl-tclvfs-20080503-1.el5.x86_64-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires tcl = 0:8.4
tcl-tktreectrl-2.2.8-1.el5.1.x86_64-fedora-epel-testing-5-x86_64 requires tcl(abi) = 0:8.4


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-testing-6-i386:

perl-Getopt-GUI-Long-0.91-6.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-i386 requires perl(Gtk2)
perl-QWizard-3.15-8.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-i386 requires perl(Chart::Lines)
perl-QWizard-3.15-8.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-i386 requires perl(Gtk2)
python-txamqp-0.3-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-i386 requires amqp
viewvc-1.1.11-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-i386 requires cvsgraph
viewvc-1.1.11-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-i386 requires Excluding Packages in global exclude list
viewvc-1.1.11-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-i386 requires Finished


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-testing-6-ppc64:

perl-Getopt-GUI-Long-0.91-6.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-ppc64 requires perl(Gtk2)
perl-Net-Telnet-Cisco-1.10-4.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-ppc64 requires perl(Net::Telnet) >= 0:3.02
perl-QWizard-3.15-8.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-ppc64 requires perl(Chart::Lines)
perl-QWizard-3.15-8.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-ppc64 requires perl(Gtk2)
python-txamqp-0.3-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-ppc64 requires amqp
viewvc-1.1.11-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-ppc64 requires cvsgraph
viewvc-1.1.11-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-ppc64 requires Excluding Packages in global exclude list
viewvc-1.1.11-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-ppc64 requires Finished


================================================== ====================
Broken packages in fedora-epel-testing-6-x86_64:

libxc-devel-1.1.0-1.el6.i686-fedora-epel-testing-6-x86_64 requires gcc-gfortran(x86-32)
perl-Getopt-GUI-Long-0.91-6.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-x86_64 requires perl(Gtk2)
perl-QWizard-3.15-8.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-x86_64 requires perl(Chart::Lines)
perl-QWizard-3.15-8.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-x86_64 requires perl(Gtk2)
python-txamqp-0.3-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-x86_64 requires amqp
viewvc-1.1.11-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-x86_64 requires cvsgraph
viewvc-1.1.11-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-x86_64 requires Excluding Packages in global exclude list
viewvc-1.1.11-1.el6.noarch-fedora-epel-testing-6-x86_64 requires Finished

_______________________________________________
epel-devel-list mailing list
epel-devel-list@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/epel-devel-list


All times are GMT. The time now is 04:38 PM.

VBulletin, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.