FAQ Search Today's Posts Mark Forums Read
» Video Reviews

» Linux Archive

Linux-archive is a website aiming to archive linux email lists and to make them easily accessible for linux users/developers.


» Sponsor

» Partners

» Sponsor

Go Back   Linux Archive > Debian > Debian User

 
 
LinkBack Thread Tools
 
Old 07-26-2011, 03:35 AM
Trung Truc thông qua Yahoo!
 
Default Trung Truc mời bạn kết nối

Title: Trung Truc mời bạn kết nối
Email n*y được g*i qua hệ thống tự động, vui lòng không trả lời trực tiếp email n*y.Trung Truc mời bạn kết nối trên Yahoo! Messenger.

Hãy cùng chat, chia sẻ t*p tin v* dùng nhiều t*nh năng tiện lợi khác.

Luôn giữ liên lạc với bạn bè.

Bắt đầu

Kết nối ở nh*, ở cơ quan v* ngay cả khi đang di động


Vui vẻ với các trò chơi, biểu tượng cảm xúc v* nhiều hơn nữa


Gia nh*p cộng đồng hơn 100 triệu người trên khắp thế giới
Tham giaChỉ một click để bước v*o thế giới ưa th*ch.

Đặt Yahoo! l*m trang chủ.


Nút trên không hoạt động? Vui lòng nhấp v*o đường dẫn dưới đây, copy v* dán v*o thanh địa chỉ trên trình duyệt:

http://invite.msg.yahoo.com/invite?op=accept&intl=vn&sig=iMehI07KFAENDgxt_4raT SyFCFC3rNplDYIXzm5xk_eRpWPE
 
Old 08-29-2011, 10:14 AM
Trung Truc thông qua Yahoo!
 
Default Trung Truc mời bạn kết nối

Title: Trung Truc mời bạn kết nối
Email n*y được g*i qua hệ thống tự động, vui lòng không trả lời trực tiếp email n*y.Trung Truc mời bạn kết nối trên Yahoo! Messenger.

Hãy cùng chat, chia sẻ t*p tin v* dùng nhiều t*nh năng tiện lợi khác.

Luôn giữ liên lạc với bạn bè.

Bắt đầu

Kết nối ở nh*, ở cơ quan v* ngay cả khi đang di động


Vui vẻ với các trò chơi, biểu tượng cảm xúc v* nhiều hơn nữa


Gia nh*p cộng đồng hơn 100 triệu người trên khắp thế giới
Tham giaChỉ một click để bước v*o thế giới ưa th*ch.

Đặt Yahoo! l*m trang chủ.


Nút trên không hoạt động? Vui lòng nhấp v*o đường dẫn dưới đây, copy v* dán v*o thanh địa chỉ trên trình duyệt:

http://invite.msg.yahoo.com/invite?op=accept&intl=vn&sig=k8PfBjSWR3R3ZCv_j4GRP IDjt5lBS2H6l38EJnduRzb21tQV
 
Old 09-02-2011, 05:55 AM
Trung Truc thông qua Yahoo!
 
Default Trung Truc mời bạn kết nối

Title: Trung Truc mời bạn kết nối
Email n*y được g*i qua hệ thống tự động, vui lòng không trả lời trực tiếp email n*y.Trung Truc mời bạn kết nối trên Yahoo! Messenger.

Hãy cùng chat, chia sẻ t*p tin v* dùng nhiều t*nh năng tiện lợi khác.

Luôn giữ liên lạc với bạn bè.

Bắt đầu

Kết nối ở nh*, ở cơ quan v* ngay cả khi đang di động


Vui vẻ với các trò chơi, biểu tượng cảm xúc v* nhiều hơn nữa


Gia nh*p cộng đồng hơn 100 triệu người trên khắp thế giới
Tham giaChỉ một click để bước v*o thế giới ưa th*ch.

Đặt Yahoo! l*m trang chủ.


Nút trên không hoạt động? Vui lòng nhấp v*o đường dẫn dưới đây, copy v* dán v*o thanh địa chỉ trên trình duyệt:

http://invite.msg.yahoo.com/invite?op=accept&intl=vn&sig=KLROg8PkTk.13Zk_rBFHs H0S273bp2oyo.5vSiXzoKa45Jmf
 

Thread Tools
All times are GMT. The time now is 01:39 AM.

VBulletin, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.
Copyright 2007 - 2008, www.linux-archive.org