Linux Archive

Linux Archive (http://www.linux-archive.org/)
-   Debian User (http://www.linux-archive.org/debian-user/)
-   -   ประหยัดน้ำมัน10-30%ไม่ได้ผลการันตี ืนเงิน,ขายดีมากๆใ นUSA (http://www.linux-archive.org/debian-user/31634-10-30-oea-ua-ua-usa.html)

"suwit wasusiripong" 01-08-2008 03:18 AM

ประหยัดน้ำมัน10-30%ไม่ได้ผลการันตี ืนเงิน,ขายดีมากๆใ นUSA
 
สุดย*ดผลิต*ัณฑ์ป ะหยัดน้ำมัน MPG-CAP
จาก U.S.A. ช่วยประหยัดน้ำมั ได้10-30
%
หรื*มากกว่า


***********
จะมัวทนแบก*าระรา าน้ำมันลิตรละ30กว าบาทไปทำไม เมื่*มีวิธีที่ดี ว่า
ง่ายกว่า ในการประหยัดเงิน ่าน้ำมันในกระเป๋ คุณ
ไม่ต้*งดัดแปลงเค ื่*งยนต์ไม่ต้*งต ดแก๊ส รถคุณส*าพเดิม100% แต่
SAVE เงินในกระเป๋าคุณ ีไหม


>** MPG-CAP ถูกพัฒนาและใช้ใน ครงการ*วกาศ
NASA มากว่า30 ปี>** มีข่าวจากสำนักข่ วต่างประเทศหลายช *ง
ทำข่าวและทดส*บว่ เพิ่ม ระยะทาง ประหยัดน้ำมัน ได้จริงเช่น tmj4 CNN CNBC


> *ผู้คิดค้นเคยทำงา นใน
NASA *เคยเป็นที่ปรึกษา ให้กับ
บริษัทน้ำมันยักษ ใหญ่หลายแห่งเช่น Shell Cheveron …


> *ลูกค้ามากกว่า
3,000,000 ราย จำหน่ายใน
216 ประเทศ ที่ใช้ได้ผล และใช้ต่*เนื่*ง


>** OFFICE
THAILAND *ยู่ที่ ESPLANADE
น่าเชื่*ถื* (แต่จำหน่ายผ่าน Distributor
เท่านั้น)


>* *เห็นผลตั้งแต่แผง แรก ไม่ได้ผล การันตี
ยินดีคืนเงิน


>* ราคาไม่แพง แผงละ
950 บาท
*มี 10
เม็ด


>* ช่วยยืด
*ายุการใช้งานเคร ่*งยนต์ เนื่*งจากเครื่*ง นต์ สะ*าด


*
ลดควันดำ –ขาว ยิ่งใช้สุข*าพรถย ่งดี*
*START ง่าย


>* รับประกันความเสี หาย
ที่เกิดจากสินค้า ี้ สูงถึง 5 ล้าน
U$ (แต่ ณ ขณะนี้ยังไม่ปราก การเสียหาย)>* ใช้ได้ทั้ง เบนซิน ดีเซล
โซฮ*ลล์* ไบโ*ดีเซล
ใช้ได้กับเครื่*ง นต์ทุกชนิดที่ใช้ ้ำมัน เก๋ง กระบะ รถ10ล้* เรื****** เครื่*งจักร เครื่*งสูบน้ำ* รถหัวลาก


>* ได้รับการรับร*งจ ก
*EPA
หรื* หน่วยงานสิ่งแวดล *มข*ง*เมริกา


******** ประหยัดได้
10-30% หลังหักค่าผลิต*ั ฑ์แล้ว ก็ยังเหลื*เงินเข ากระเป๋า*
1000-3000บาท


### ผลต*บแทนความคุ้ม ่าจากการใช้ ประมาณ
400%


ราคาปลีก 100
บาท ใช้ได้ประมาณ 80 ลิตร80 ลิตร
x 30 บาท =2,400
฿ หากประหยัด 15% = จะประหยัด
360 บาทหักต้นทุน 95
กำไร 265 บาท
ต่* 1
การใช้ 1 เม็ด


*


นั่นแปลว่าหลังหั ค่าผลิต*ัณฑ์
ต่*แผงแล้วช่วยท่ นประหยัดเงินได้ห ักพันบาท/เดื*น เลยทีเดียวถ้า 1 ปีก็ประหยัดเป็นห ื่นบาท
* แถมในระยะยาวช่วย น*มเครื่*งยนต์*


****
หากต้*งการข้*มูล พิ่มเติมล*งโทรมา ูดคุยดูก่*นได้คร ับไม่ซื้*ไม่เป็น ร


หากใครสนใจต้*งกา สร้างรายได้สัปดา ์ละ 10,
000-50,000฿
ต่*สัปดาห์


ติดต่*ด่วน


ติดต่* 0863447897 / 086-3434310
** สุวิทย์ วสุสิริพงศ์


More info


*


*www.constantine.myffi.biz/thai*


Download ข้*มูล
VDO สินค้า
ที่


*******
*


** www.zendurl.com/x/xsanleav
*


*


ข***ัยหากข้*ความ ูกส่งถึงคุณโดยบั เ*ิญ


All times are GMT. The time now is 07:17 PM.

VBulletin, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.