FAQ Search Today's Posts Mark Forums Read
» Video Reviews

» Linux Archive

Linux-archive is a website aiming to archive linux email lists and to make them easily accessible for linux users/developers.


» Sponsor

» Partners

» Sponsor

Go Back   Linux Archive > Debian > Debian Kernel

 
 
LinkBack Thread Tools
 
Old 02-16-2012, 02:16 PM
Mert Dirik
 
Default Bug#660117: Turkish debconf template translation for linux-2.6

Package: linux-2.6
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please find the attached Turkish translation of linux-2.6 debconf template.

Best regards
# Turkish translation of linux-2.6 debconf template.
# Copyright (C) 2012
# This file is distributed under the same license as the linux-2.6 package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linux-2.6 3.2.4-1
"
"Report-Msgid-Bugs-To: linux-2.6@packages.debian.org
"
"POT-Creation-Date: 2011-07-04 04:24+0100
"
"PO-Revision-Date: 2012-02-12 22:36+0200
"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>
"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>
"
"Language:
"
"MIME-Version: 1.0
"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit
"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "Abort installation after depmod error?"
msgstr "depmod hatasından sonra kurulum iptal edilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "The 'depmod' command exited with the exit code ${exit_value} (${SIGNAL}${CORE})."
msgstr "'depmod' komutu ${exit_value} (${SIGNAL}${CORE}) çıkı? koduyla sonlandı."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "Since this image uses initrd, the ${modules_base}/=V/modules.dep file will not be deleted, even though it may be invalid."
msgstr "Bu görüntü initrd kullandı?ından ötürü ${modules_base}/=V/modules.dep dosyası, dosya geçersiz olsa da silinmeyecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "You should abort the installation and fix the errors in depmod, or regenerate the initrd image with a known good modules.dep file. If you don't abort the installation, there is a danger that the system will fail to boot."
msgstr "Ya kurulumu iptal edip depmod'daki hataları düzeltmeli ya da initrd görüntüsünü düzgün oldu?u bilinen bir modules.dep dosyasıyla yeniden olu?turmalısınız. Kurulumu iptal etmedi?iniz takdirde sisteminizin ba?lamama olasılı?ı vardır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "Abort kernel removal?"
msgstr "?ekirde?i kaldırma i?lemi iptal edilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "You are running a kernel (version ${running}) and attempting to remove the same version."
msgstr "Kullandı?ınız çekirdekle (${running}) aynı sürümdeki çekirde?i kaldırmaya çalı?ıyorsunuz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "This can make the system unbootable as it will remove /boot/vmlinuz-${running} and all modules under the directory /lib/modules/${running}. This can only be fixed with a copy of the kernel image and the corresponding modules."
msgstr "Bu eylem sisteminizi ba?latılamaz hale getirebilir ( /boot/vmlinuz-${running} dosyasını ve /lib/modules/${running} dizinindeki tüm modülleri kaldıraca?ından dolayı). Bu durum yalnızca bir çekirdek görüntüsü ve bu görüntüye uygun modüller yardımıyla düzeltilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "It is highly recommended to abort the kernel removal unless you are prepared to fix the system after removal."
msgstr "Kaldırma i?lemi sonrasında sistemi düzeltmeye hazır olmadı?ınız takdirde kaldırma i?leminden vazgeçmeniz ?iddetle tavsiye edilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "Required firmware files may be missing"
msgstr "Gerekli aygıt yazılımları eksik"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "This system is currently running Linux ${runningversion} and you are installing Linux ${version}. In the new version some of the drivers used on this system may require additional firmware files:"
msgstr "Bu sistem ?u anda Linux ${runningversion} kullanıyor ve siz Linux ${version} sürümünü kurmak üzeresiniz. Yeni sürümde bu sistemde kullanmakta oldu?unuz bazı sürücüler ek aygıt yazılımları (firmware) gerektirebilir:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "Most firmware files are not included in the system because they do not conform to the Debian Free Software Guidelines. You may need to reconfigure the package manager to include the contrib and non-free sections of the package archive before you can install these firmware files."
msgstr "?o?u aygıt yazılımı Debian ?zgür Yazılım Yönergeleri'ne uymadı?ı için sisteme dahil edilmez. Bu aygıt yazılımlarını kurabilmek için öncelikle paket yöneticisini paket ar?ivinin contrib ve non-free kısımlarını kullanacak ?ekilde ayarlamanız gerekir."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid "Ramdisk configuration must be updated"
msgstr "Ramdisk yapılandırılmasının güncellenmesi gerekli"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid "Kernel packages will no longer run a specific ramdisk creator. The ramdisk creator package must install a script in /etc/kernel/postinst.d, and you should remove the line beginning 'ramdisk =' from /etc/kernel-img.conf."
msgstr "?ekirdek paketleri bundan böyle özel ramdisk olu?turucularını kullanamaz. ramdisk olu?turucu paket /etc/kernel/postinst.d konumuna bir betik kurmalıdır. Sizin de /etc/kernel-img.conf dosyasında 'ramdisk =' ile ba?layan satırı kaldırmanız gerekmektedir."
 

Thread Tools
All times are GMT. The time now is 01:23 PM.

VBulletin, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.
Copyright 2007 - 2008, www.linux-archive.org