FAQ Search Today's Posts Mark Forums Read
» Video Reviews

» Linux Archive

Linux-archive is a website aiming to archive linux email lists and to make them easily accessible for linux users/developers.


» Sponsor

» Partners

» Sponsor

Go Back   Linux Archive > 64 Studio > 64 Studio User

 
 
LinkBack Thread Tools
 
Old 05-19-2008, 09:55 PM
Micke Mildén
 
Default Translation help needed for 2.1 release - swedish

Hi!

I don't know if there is still time to add a Swedish version of the release notes, but I have had a go on the text anyway. Maybe there are someone out there that is able to make a control revision?

/Micke.

----------------------------------------------

64 Studio Ltd. är stolta över att presentera:

64 Studio 2.1, kodnamn "A Minha Menina"

64 Studio är en GNU/Linuxdistribution som är skräddarsydd för digitalt skapande och inkluderar verktyg för ljud, video, grafik och publicering. Med Debian 4.0 "Etch" som grund finns den för både AMD64/Intel64 och 32-bitsprocessorer, och den fungerar på i stort sett all PC-hårdvara. Vårt mål är att kombinera kvaliteten och stabiliteten hos Etch med en kärna, specialbyggd för realtid och preemption, tillsammans med de senaste kreativa verktygen för multimediaartister. Till våra förändringar av Debian hör också förenklad installation och förinställningar som underlättar för användaren att snabbt komma igång med sin nya multimediastudio.

Detta är den första uppdateringen av den andra stabila utgåvan av 64 Studio. Den är uppkallad efter en sång av Jorge Ben. A Minha Menina spelades först in av Os Mutantes och gjordes senare som cover av The Bees.

För att installera: sätt skivan i din DVD-läsare och starta om datorn. Efter omstarten ska du se en startskärm med Debians logotyp på. Om du inte ser Debians logotyp, se till att din dator är inställd så att den bootar från DVD-läsaren. Eventuellt måste du ändra inställningarna i din dators BIOS för att byta ordningen på de enheter datorn bootar ifrån.

VAR VÄNLIG LÄS DETTA INNAN DU INSTALLERAR!

Att installera ett operativsystem påverkar din PC på ett genomgripande sätt och inkluderar att ta bort, formatera om eller ändra storlek på hårddiskens partitioner. Detta kan orsaka förlust av data. Du bör alltid säkerhetskopiera alla program och data som du vill behålla innan du påbörjar en installation. Det är ditt eget ansvar att fullt ut undersöka all mjukvara innan du installerar den. 64 Studio Ltd. och inblandande privatpersoner kan inte hållas ansvariga för någon skada som orsakas av användandet av denna installationsskiva.

DU INSTALLERAR HELT PÅ EGEN RISK!

För mer information, för att gå med på våra e-postlistor och forum, eller för att bidra med felrapporter, besök vår hemsida:

http://www.64studio.com/

Vi hoppas att du tycker om att skapa med fri programvara!

--------------------------------------------------------

> ----- Original Message -----
> From: "Daniel James" <daniel@64studio.com>
> To: "64 Studio development list" <64studio-devel@64studio.com>
> Subject: [64studio-users] Translation help needed for 2.1 release
> Date: Fri, 16 May 2008 14:45:50 +0100
>
>
> Hi all,
>
> We're hoping to make the 64 Studio 2.1 release next week, so if you
> would like us to include release notes in your own language, we
> could do with some translation help.
>
> So far we have Czech, French and Italian translations contributed.
> The English version is attached to this message. There isn't much
> text to change from the 2.0 release notes, which you can find here:
>
> http://download.linuxaudio.org/64studio/
>
> in German, Spanish, Dutch and Brazilian Portuguese.
>
> Thanks in advance! :-)
>
> Daniel
>
> 64 Studio Ltd. is proud to present:
>
> 64 Studio 2.1, code name 'A Minha Menina'
>
> 64 Studio is a GNU/Linux distribution tailor-made for digital content
> creation, including audio, video, graphics and publishing tools. A remix
> of Debian 4.0 'Etch', it comes in both AMD64/Intel64 and 32-bit flavours, to
> run on nearly all PC hardware. We aim to combine the stability and quality of
> Etch with a specialised real-time preemption kernel and the latest creative
> tools demanded by multimedia artists. Our tweaks to Debian include simplified
> installation and default settings which help get production started quickly.
>
> This is the first update to the second stable release of 64 Studio. It is
> named after a song by Jorge Ben, recorded by Os Mutantes and
> covered by The Bees.
>
> To install, put the disc into your DVD drive and reboot your computer.
> After the reboot, make sure you see a screen with the Debian logo on it.
> If you don't see the Debian logo, please check that your computer is
> configured to boot from the DVD drive. You may need to make changes in the
> BIOS settings of your PC to alter the boot sequence.
>
> PLEASE NOTE BEFORE INSTALLING!
>
> Installing any operating system will interact with your PC on a fundamental
> level, including deleting, reformatting or resizing hard disc partitions.
> This may result in data loss, so you must back up any programs or data you
> wish to keep before beginning the installation. It is your responsibility
> to fully research any software before installing it. 64 Studio Ltd, along
> with any individual concerned, cannot be held responsible for any damage
> arising from the use of this install DVD.
>
> YOU INSTALL AT YOUR OWN RISK!
>
> For more details, to join our mailing lists and forums, or to post bug
> reports, please visit:
>
> http://www.64studio.com/
>
> We hope you enjoy being creative with free software!
>
> _______________________________________________
> 64studio-users mailing list
> 64studio-users@64studio.com
> http://lists.64studio.com/mailman/listinfo/64studio-users

>


=


--
Powered by Outblaze

_______________________________________________
64studio-users mailing list
64studio-users@64studio.com
http://lists.64studio.com/mailman/listinfo/64studio-users
 
Old 05-21-2008, 08:17 PM
Micke Mildén
 
Default Translation help needed for 2.1 release - swedish

I got a few comments (thanks Jörgen!) and I made a few changes to the Swedish translation. See below.

/Micke.

------------------------------------------------------------------------------------

64 Studio Ltd. är stolta över att presentera:

64 Studio 2.1, kodnamn "A Minha Menina"

64 Studio är en GNU/Linuxdistribution som är skräddarsydd för digitalt skapande och inkluderar verktyg för ljud, video, grafik och publicering. Med Debian 4.0 "Etch" som grund finns den för både AMD64/Intel64 och 32-bitsprocessorer, och den fungerar på i stort sett all PC-hårdvara. Vårt mål är att kombinera kvaliteten och stabiliteten hos Etch med en kärna, som är specialbyggd för realtid och preemption, tillsammans med de senaste kreativa verktygen för multimediaartister. Till våra förändringar av Debian hör också förenklad installation och förinställningar som underlättar för användaren att snabbt komma igång med sin nya multimediastudio.

Detta är den första uppdateringen av den andra stabila utgåvan av 64 Studio. Den är uppkallad efter en sång av Jorge Ben. A Minha Menina spelades först in av Os Mutantes och gjordes senare som cover av The Bees.

Installation: sätt skivan i din DVD-läsare och starta om datorn. Efter omstarten ska du se en startskärm med Debians logotyp på. Om du inte ser Debians logotyp, se till att din dator är inställd så att den bootar från DVD-läsaren. Eventuellt måste du ändra inställningarna i din dators BIOS för att byta ordningen på de enheter som datorn bootar ifrån.

VAR VÄNLIG LÄS DETTA INNAN DU INSTALLERAR!

Att installera ett operativsystem påverkar din PC på ett genomgripande sätt och kan innebära att du tar bort, formaterar om eller ändrar storlek på hårddiskens partitioner. Detta kan orsaka förlust av data. Du bör alltid säkerhetskopiera alla program och data som du vill behålla innan du påbörjar en installation. Det är ditt eget ansvar att fullt ut undersöka all mjukvara innan du installerar den. 64 Studio Ltd. och inblandande privatpersoner kan inte hållas ansvariga för någon skada som orsakas av användandet av denna installationsskiva.

DU INSTALLERAR HELT PÅ EGEN RISK!

För mer information, för att gå med på våra e-postlistor och forum, eller för att bidra med felrapporter, besök vår hemsida:

http://www.64studio.com/

Vi hoppas att du tycker om att skapa med fri programvara!


=


--
Powered by Outblaze

_______________________________________________
64studio-users mailing list
64studio-users@64studio.com
http://lists.64studio.com/mailman/listinfo/64studio-users
 
Old 05-22-2008, 10:03 PM
Micke Mildén
 
Default Translation help needed for 2.1 release - swedish

> Thanks, we've never had Swedish release notes before :-)
>
> Cheers!
>
> Daniel


Hi Daniel,
it's great to hear that we made some Swedish progress for 64 Studio. I post a new version below with a couple of small changes (thanks to Tomas!) if there is still time.

All the best,
Micke.

-------------------------------------------------
64 Studio Ltd. är stolta över att presentera:

64 Studio 2.1, kodnamn "A Minha Menina"

64 Studio är en GNU/Linuxdistribution som är skräddarsydd för digitalt skapande och inkluderar verktyg för ljud, video, grafik och publicering. Med Debian 4.0 "Etch" som grund finns den för både AMD64/Intel64 och 32-bitsprocessorer, och den fungerar på i stort sett all PC-hårdvara. Vårt mål är att kombinera kvaliteten och stabiliteten hos Etch med en kärna, som är specialbyggd för realtid och preemption, tillsammans med de senaste kreativa verktygen för multimediaartister. Till våra förändringar av Debian hör också förenklad installation och förinställningar som underlättar för användaren att snabbt komma igång med sin nya multimediastudio.

Detta är den första uppdateringen av den andra stabila utgåvan av 64 Studio. Den är uppkallad efter en sång av Jorge Ben. A Minha Menina spelades först in av Os Mutantes och gjordes senare som cover av The Bees.

Installation: sätt skivan i din DVD-läsare och starta om datorn. Efter omstarten ska du se en startskärm med Debians logotyp på. Om du inte ser Debians logotyp, se till att din dator är inställd så att den startar från DVD-läsaren. Eventuellt måste du ändra inställningarna i din dators BIOS för att byta ordningen på de enheter som datorn startar ifrån.

VAR VÄNLIG LÄS DETTA INNAN DU INSTALLERAR!

Att installera ett operativsystem påverkar din PC på ett genomgripande sätt och kan innebära att du tar bort, formaterar om eller ändrar storlek på hårddiskens partitioner. Detta kan orsaka förlust av data. Du bör alltid säkerhetskopiera alla program och data som du vill behålla innan du påbörjar en installation. Det är ditt eget ansvar att fullt ut undersöka all mjukvara innan du installerar den. 64 Studio Ltd. och inblandande privatpersoner kan inte hållas ansvariga för någon skada som orsakas av användandet av denna installationsskiva.

DU INSTALLERAR HELT PÅ EGEN RISK!

För mer information, för att gå med på våra e-postlistor och forum, eller för att bidra med felrapporter, besök vår hemsida:

http://www.64studio.com/

Vi hoppas att du tycker om att skapa med fri programvara!


=


--
Powered by Outblaze

_______________________________________________
64studio-users mailing list
64studio-users@64studio.com
http://lists.64studio.com/mailman/listinfo/64studio-users
 
Old 05-27-2008, 10:29 AM
Daniel James
 
Default Translation help needed for 2.1 release - swedish

Hi Micke,

> I post a new version below with a couple of small changes (thanks to Tomas!) if there is still time.

Thanks, we'll try to squeeze it in!

Daniel

_______________________________________________
64studio-users mailing list
64studio-users@64studio.com
http://lists.64studio.com/mailman/listinfo/64studio-users
 

Thread Tools
All times are GMT. The time now is 02:35 AM.

VBulletin, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.
Copyright ©2007 - 2008, www.linux-archive.org